Eigen Risico bij Huisdierenverzekeringen

Bij alle huisdierenverzekeringen geldt een eigen risico, oftewel een bedrag dat je zelf moet betalen van iedere rekeningen. Echter, verschillende verzekeringen hanteren verschillende berekeningen. De eigen bijdrage is een vast bedrag, of een percentage. Welke van de twee is het beste?

Vast Bedrag

Bij een vast bedrag betaal je bij elke declaratie hetzelfde bedrag. Dus stel het vaste bedrag is €20 dan betaal je dit bedrag zowel bij een consult van €30 als bij een operatie van €1.000. Bij lage bedrage is dit dus duur, maar bij hoge kosten goedkoop.

Percentage

Als de eigen bijdrage een percentage is, bijvoorbeeld 20%, dan geldt juist het omgekeerde. Bij een consult van €30 is de eigen bijdrage slechts €6, maar bij een operatie van €1.000 is de eigen bijdrage €200

Welke is beter?

Ben je beter af met een vast bedrag of percentage? Moeilijk te zeggen. Wat wel zeker is dat als de kosten hoog zijn, bijvoorbeeld een operatie van €1.000, dat een vast bedrag veel lager is. Ga je echter heel vaak naar de dierenarts voor kleinere dingetjes, dan is het vaste bedrag waarschijnlijk weer hoger.

Hoe de eigen bijdrage wordt berekend en hoe hoog deze is, moet je meenemen in de keuze voor de huisdierenverzekering. Maar er is natuurlijk meer, lees hier hoe je de keuze maakt voor de beste huisdierenverzekering.